خوشنویس

عشق تو سر آغاز نوشتن بود : خوشنویس

از نظر من خوشنویس یه ذهن آماده برای آماده برای نوشتن میخواهد.
خوشنویس با احساسش قلم روی کاغذ می گذارد.
خوشنویس هنگامی ک ذهن آرام و حس خوش دارد به شعرها و

متن های ادبی روح میدهد.
خطاط با قلم نی اش احساسش را بیان میکند،به طوریکه‌ به

خواننده یا بیننده آن حس خوب را منتقل می کند.خوشنویس می تواند

ساعت‌ها بنشیند و بنویسد به طوریکه گذر زمان برایش معنا نداشته باشد.
خوشنویس هنگامی که شروع ب نوشتن یک متن ادبی میکند آنقدر

با روح خود عجین می شود که گویی در دنیای معنوی

دیگر به سر می برد.
خوشنویس با دستان ماهرانه خویش قلم را به رقص درمی آورد و

به کاغذ چنان روح می‌دهد ک انگار کاغذ و نوشته باهم

در آمیخته میشوند.

وسایل مورد نیاز خطاطی:
زیردستی
جوهر خطاطی
دوات
کاغذ
قلم نی
قلمتراش
قط زن
قلمدان

خوشنویس 09133518360
خوشنویس 09133518360

ویژگی های دوات :

الف :ظرف مناسب
ب : لیقه ابریشمی
ج : جوهر بادوام

 قلم نی چیست؟
قلم از نی مخصوص ساخته میشود که می‌توان آن را به اندازه ای

که دلخواه تراشید و برای نوشتن آن نوک قلم را در جوهر گذاشته

و سپس روی کاغذ نوشته می شود.

 ویژگی های قلم نی:
ابتدا باید به رنگ واندازه و خصوصیات ظاهری قلم نی دقت نمود.
رنگ پوسته قلم می باید در طیف رنگی سرخ تا قهوه ای پر رنگ باشد ،

داخل قلم نی کاملا سفید باشد بهتر است.
اگر پوسته قلمی با رنگ‌های قهوه ای کدر ‌،سفید مایل به خاکی بودن

بود نشانه بی کیفت بدنش است.
از جمله قلم نی های خوب و قابل استفاده و مورد تایید

خوشنویسان قلم نی دزفولی مرغوب است.
قلم نی باید راست قامت باشد ورگه های روی پوسته قلم نی باید

مستقیم،شکل مقطع آن گرد باشد.
قلم نی دزفولی از نیزارهای جنوب کشور و در منطقه خوزستان و دزفول بدست می آید

عاشقانه دوست دارید خوشنویس شوید؟ 09133518360 از هر کجای کشور از طریق واتس آپ به طور مستقیم با استاد بهناز نوین در ارتباط باشید

تعریف خوشنویسی

تعریف خوشنویسی

را میتوان در هنر فرم دادن‌ به کلمات و چینش آن با رعایت فاصله خلاصه نمود.
خطوط اصلی ‌که به اقلام سته شهرت دارند عبارتند از:

رقاع ،ثلث،ریحان، محقق،توقیع،نسخ


خطوط ایرانی شامل : تعلیق,نستعلیق,شکسته نستعلیق

خط تعلیق:


خطی است تو در تو  و متصل به هم که کلمات و حروف در آن گاهی ریز و گاهی بزرگ نوشته میشود.


خط تعلیق دارای دواری زیاد ،حروف مدور که قابلیت ترکیب‌های متنوع را دارد.
خط نستعلیق :

نستعلیق ترکیب دو واژه خط نسخ و تعلیق است.


نستعلیق ,آرایش کلمات در قالب قاعده و اندازه های مشخص .


در خط نستعلیق نظم و اعتدال ،استحکام و متانت و در عین حال ظرافت خاصی به همراه دارد.


خط شکسته نستعلیق:

شکسته نستعلیق 09133518360
شکسته نستعلیق 09133518360


میشه گفت خط شکسته نستعلیق دو تعریف دارد:


۱ : به دلیل شکستن کلمات و رها کردن از خط نستعلیق ،

۲: دارای پیچش ها و حرکت‌های زیبایی است یا به عبارتی آرایش کلمات موزون تر و آهنگی تر است.


مشخصه اصلی آن روان نویسی و تندنویسی است ک کاتبان در آن دوره استفاده می‌کردند،


خط شکسته نستعلیق از پیوند دو واژه تعلیق و نستعلیق است.


مهم‌ترین خوشنویس این خط :درویش عبدالمجید طالقانی‌است.
و برای نوشتن متن های ادبی و شعرهای فارسی از خط شکسته نستعلیق استفاده می شده است.

در اینجا جا داره در مورد خط و نوشتن صحبت کنم و به این نکته اشاره کنم که

خط خوب ‌وخوانا نشانه شخصیت هر انسان آگاه و فهمیده است،

و جالب اینکه وقتی یه نوشته یا متنی رو شما با خط خوانا مینویسد

زمان کمتری برای خواندن می گذارید واین باعث می شود نظم

در تمام کارهایتان به وجود بیاید. و به همه ما چه در مدارس چه

در دانشگاه درباره جایگاه اهمیت خط و خوشنویسی نپرداخته اند،

و این باعث مشه که اکثر جوامع خیلی ساده از کنارش رد بشوند.
به نظر من اگر یک مدرس خوشنویسی تدریسشو با عشق و علاقه

به هنرجوهایش ارائه بدهد بدون شک تاثیر شگرفی در یادگیری

هنرجو میگذارد

و هنرجو را مشتاقتر و علاقه مند تر میکند و همینطور هنرجویانی

که با

عشق و علاقه به تمرینات خودشان می پردازند و مدرس خط

پیشرفت هنرجویش را در طول زمان مشاهده میکند انگیزه بیشتری

به تدریس خودش نشان می دهد واین یک حس متقابل است که

از مدرس به هنرجو و هنرجو به مدرس منتقل میشود

جهت آموزش آنلاین خوشنویسی 09133518360  و اطلاعات راجع به آن یا پیرامون تعریف خوشنویسی با ما در ارتباط باشید

خوشنویسی

خوشنویسی بهناز 09133518360

پیرامون خوشنویسی: خط و زبان دو مقوله بنیادی در پیدایش فرهنگ و تمدن هر ملتی به شمار رفته

و نقش ارزشمندو فراگیر خود را در توسعه فرهنگ اقصی نقاط عالم ایفا نموده است ،

در این سرزمین میان ملت پهناور ایران و هماورد کردن این دستاورد عظیم و معنوی ‌ماندگار

سهم عمده ای داشته اند و نمودار زرینی از این مجد و عظمت را در موزه ها و کتابخانه های

معتبر جهانی به یادگار گذاشته اند ،صحنه هایی گویا از اندیشه انسان‌های فرهیخته در

گهواره تمدن جاودانه خلاقیت های بشری برجای نهاده اند.اساسا هنر به عنوان جریانی

زنده و پویا و بدون حد و مرزهای جغرافیایی در متن زندگی همه مردم عالم جریان داشته و دارد.

هنر گفتگوی رمز گونه و تصویر عمیقی از شرح دردها و حسرت‌ها و یا شادیهایی در رویکردهای

مختلف است که با زبان و شیوه های گوناگون بیان گردید و با برخورداری از شکوفایی ذوق و

قریحه الهی از قوه به فعل درآمده است.هنر خوشنویسی از بدو پیدایش تا کنون بار مسوولیتی خطیر

و نقش فراگیر و گسترده ای راه فراز و فرود های بسیار در تحکیم مواریث فرهنگی اجتماعی او بی این سرزمین

در سده های مختلف به دوش کشیده است و با تاثیر پذیری از عوامل گوناگون  و هم سویی

با پیشرفت های اجتماعی و درک ضرورت زمان روایتگر راستی بوده است از تجسم

عالم معنی”مینوی اندیشه”هنر مندان میراث دار تلاشی بوده اند که با باطنی پاک و رنج و

ریاضت فراوان به تحولات و ابداعات این هنر پرداخته و با احساس عمیق و جذبه هایی درونی

آن را غنیمت بخشیده اند و با ابزار خلاقیت رابطه فرم و محتوای این هنر الهی را به کمال نزدیک ساخته اند

.چراکه فرم و مضمون رابطه جسم و جان هیچگاه از هم جدایی نداشته اند.

آموزش آنلاین خوشنویسی 09133518360:شامل نستعلیق و شکسته,با قلم درشت یا خودکار به تمام سنین

از طریق واتس آپ از هر کجای ایران