خوشنویسی

خوشنویسی بهناز 09133518360

پیرامون خوشنویسی: خط و زبان دو مقوله بنیادی در پیدایش فرهنگ و تمدن هر ملتی به شمار رفته

و نقش ارزشمندو فراگیر خود را در توسعه فرهنگ اقصی نقاط عالم ایفا نموده است ،

در این سرزمین میان ملت پهناور ایران و هماورد کردن این دستاورد عظیم و معنوی ‌ماندگار

سهم عمده ای داشته اند و نمودار زرینی از این مجد و عظمت را در موزه ها و کتابخانه های

معتبر جهانی به یادگار گذاشته اند ،صحنه هایی گویا از اندیشه انسان‌های فرهیخته در

گهواره تمدن جاودانه خلاقیت های بشری برجای نهاده اند.اساسا هنر به عنوان جریانی

زنده و پویا و بدون حد و مرزهای جغرافیایی در متن زندگی همه مردم عالم جریان داشته و دارد.

هنر گفتگوی رمز گونه و تصویر عمیقی از شرح دردها و حسرت‌ها و یا شادیهایی در رویکردهای

مختلف است که با زبان و شیوه های گوناگون بیان گردید و با برخورداری از شکوفایی ذوق و

قریحه الهی از قوه به فعل درآمده است.هنر خوشنویسی از بدو پیدایش تا کنون بار مسوولیتی خطیر

و نقش فراگیر و گسترده ای راه فراز و فرود های بسیار در تحکیم مواریث فرهنگی اجتماعی او بی این سرزمین

در سده های مختلف به دوش کشیده است و با تاثیر پذیری از عوامل گوناگون  و هم سویی

با پیشرفت های اجتماعی و درک ضرورت زمان روایتگر راستی بوده است از تجسم

عالم معنی”مینوی اندیشه”هنر مندان میراث دار تلاشی بوده اند که با باطنی پاک و رنج و

ریاضت فراوان به تحولات و ابداعات این هنر پرداخته و با احساس عمیق و جذبه هایی درونی

آن را غنیمت بخشیده اند و با ابزار خلاقیت رابطه فرم و محتوای این هنر الهی را به کمال نزدیک ساخته اند

.چراکه فرم و مضمون رابطه جسم و جان هیچگاه از هم جدایی نداشته اند.

آموزش آنلاین خوشنویسی 09133518360:شامل نستعلیق و شکسته,با قلم درشت یا خودکار به تمام سنین

از طریق واتس آپ از هر کجای ایران